Dansstudio Swing

 Lidgeld

Lidgeld Seizoen 2020-2021

  • 1 dansuur/week:    180 eur incl. sportverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
  • 1,5 dansuur/week: 200 eur incl. sportverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (klassiek adults)
  • 2e en volgende dansuur/week 170 eur
  • andere pakketprijzen voor selectieteams


Informeer zeker bij je ziekenfondsvoor tussenkomst in de betaling van het lidgeld. Het bedrag hang af van het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent. Het formulier kan je, na volledige betaling van het lidgeld, terugvinden op je profiel en daar afdrukken.


Voor wie een VT statuut heeft/OMNIO OCMW klanten (stad Antwrpen): Dansstudio Swing is een erkende sportvereniging. Zij kunnen een bijdrage ontvangen van max. 200 eur per jaar. U betaalt uw lidgeld aan ons en vraagt tussenkomst door het indienen van het aanvraagformulier 'ondersteuning lidgeld sport- en beweegaanbieders' .


Betalingen lidgeld bij voorkeur online of door storting op rekeningnummer BE10 7360 5696 2104 van Dansstudio Swing met vermelding van het nummer van je 'rekening' + naam en voornaam van de danser.

T-shirts, tops en vesten met het Swinglogo zijn te verkrijgen via de webshop.